W piątek 8.07.2022 od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.