Przemyśl, dnia 01.09.2020r.

U W A G A

Szanowni Państwo, proszę o pobranie /ze strony internetowej lub na stoliku przy wejściu do budynku głównego szkoły/ oświadczenia o korzystaniu przez dziecko z obiadów na stołówce szkolnej.

Powyższe oświadczenie należy wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w urnie przy wejściu do dnia 04.09.2020 r.- po tym terminie w tym miesiącu na żywienie dziecko nie będzie przyjęte.

Osoby korzystające z dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u muszą załączyć do oświadczenia decyzję MOPS-u poświadczającą o dofinansowaniu kosztów wyżywienia dziecka w stołówce szkolnej lub zapłacić pełną kwotę za posiłki do czasu dostarczenia decyzji.

W chwili obecnej aktualna cena za jeden posiłek wynosi 4,00 zł.,

Opłaty za obiady należy uiścić u intendenta w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. Po tym dniu dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów szkolnych w stołówce.