ZAPISY do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, ul. Sienkiewicza 3

od dnia 1 marca 2022 do dnia 22.03.2022 r.

ogłasza elektroniczny nabór do kl. I na rok szkolny 2022/2023

dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły:www.sp1przemysl.pl

lub na stronie

Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakładce Nabór Szkoły Podstawowe

Rodziców/opiekunów roszę o wypełnienie następujących dokumentów:

W przypadku trudności z dostępem do Internetu dokumenty można pobrać sekretariacie szkoły.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

w terminie do dnia 22 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Zarządzenie nr 41/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 stycznia 2022 r,

informuje o szczegółowych terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji
  2. Wniosek o przyjęcie do szkoły – dotyczy dzieci z obwodu
  3. Zgłoszenie – dotyczy dzieci spoza obwodu
  4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły
  5. Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej