Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021 / 2022

Przewodniczący – Maksymilian Smotrycki
Zastępca – Zuzanna Bazalin
Sekretarz
Alan Wójcik

opiekun: mgr Monika Lach


Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2019 / 2020

Szymon Bulanda
Natalia Celarek
Kamila Niemiec

opiekun: mgr Agata Kozłowska