Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021 / 2022

Przewodniczący – Maksymilian Smotrycki
Zastępca – Zuzanna Bazalin
Sekretarz
Alan Wójcik

opiekun: mgr Monika Lach


Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2021 / 2022

Zuzanna Bazalin

Martyna Osak

Michał Hrycek

opiekun: mgr Agata Kozłowska