Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2022 / 2023

Przewodniczący – Bartosz Fenik
Zastępca – Magdalena Babiak
Maciej Chrobak

Igor Ogrodniczak

opiekun: mgr Renata Fijałka


Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2022 / 2023

Dominika Babiak

Magdalena Babiak

Ernest Karasiewicz

opiekun: mgr Agata Kozłowska