Zarządzenie Nr 22/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25-01-2022 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i wyższych oddziałów sportowych

https://bip.przemysl.pl/63769/3748/zarzadzenie-nr-222022-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-25-01-2022-w-sprawie-ustalenia-terminow-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-postepowania-uzupelniajacego-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-oraz-klas-pierwszych-i-wyzszych-oddzialow-sportowych-i-mi.html