Czas przejścia: 1h 30 m

Liczba przystanków: 10

Długość szlaku 6,5 km

Wielokulturowością określamy obecność różnych kultur w jednym mieście lub państwie. Przemyśl to miasto przygraniczne, o ponad tysiącletnim rodowodzie, które tętniło życiem takich narodowości jak Żydzi ( 35% społeczeństwa) oraz Ukraińcy a więc widać w nim obecność innych narodowości (poza polską). Zapraszamy do spaceru szlakiem obejmującym takie miejsca jak:

-1- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza jest szkołą z wieloletnią tradycją nierozłącznie związaną z historią miasta Przemyśla. Wielu jej absolwentów zapisało się chlubnie na kartach historii naszego miasta i regionu przemyskiego. Powstała ponad sto lat temu jako Miejska Szkoła Ludowa. W pierwszych latach istnienia znajdowała się w budynku dwupiętrowym z oddzielnymi klasami męskimi i żeńskimi. W czasie II wojny światowej uczęszczało do niej niewielu uczniów. Po roku 1944 dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły i rodziców przystąpiono do reaktywowania szkoły. Od 1957 szkołą otrzymała drugi budynek przystosowany do prowadzenia lekcji.

ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl

-2- Synagoga Zasańska

Synagoga Zasańska została zbudowana w latach 1980-1892 przez członków Towarzystwa Izraelitów. Podczas II wojny światowej Hitlerowcy zniszczyli wnętrze synagogi. Po zakończeniu wojny synagoga należała do Państwowej Komunikacji Państwowej. W roku 2005 miasto sprzedało synagogę prywatnemu przedsiębiorcy.

plac Unii Brzeskiej 6, 37-700 Przemyśl

3- Dom ukraiński

Dom Ukraiński w Przemyślu był miejscem szczególnym dla narodu ukraińskiego. Zbudowany w 1904 roku ze składek osób prywatnych i ukraińskich instytucji. Budynek jest dużych rozmiarów i wykonany starannie. Na początku funkcjonowała tutaj placówka naukowa, teatr, klub sportowy, a nawet kino. Następnie mieściła się tutaj organizacja prowadząca wszechstronną działalność kulturalną i oświatową. W 2011 r. został oficjalnie przekazany Związkowi Ukraińców w Polsce.

ul. T. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

-4- Sobór Archikatedralny św. Jana Chrzciciela

Sobór św. Jana Chrzciciela to dawny jezuicki kościół rzymskokatolicki. Świątynia została wybudowana przez jezuitów w latach 1626 -1632. Po zamknięciu zakonu przez cesarza Józefa kościół służył jako magazyn. Opuszczony i niszczejący został przejęty przez diecezję rzymskokatolicką i wyremontowany w 1904 roku. Od 1957 roku odprawiano w nim liturgię w rycie bizantyjsko – ukraińskim. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał grekokatolikom, którzy przystosowali go do potrzeb obrządku wschodniego.

ul. Bł. Biskupa Józefa Kocyłowskiego 2, 37-700 Przemyśl

-5-Domowa piekarnia, spiżarnia Olgi Hryńkiw

Piekarnia ma w ofercie kilka gatunków pieczywa, słodkie ciasta, bułki, podpłomyki i regionalne proziaki. Na oczach klientów są wyrabiane bochenki chleba i wyroby ciasta. Historia piekarni rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy to pani Olga, znana przemyska dziennikarka rozpoczęła kulinarną przygodę. Piekarnia mieści się w jednej z kamienic w rynku z XVI/XVII wieku. Domowa piekarnia & spiżarnia Olgi Hryńkiw została laureatem Orły Piekarnictwa.

Rynek 6, 37-700 Przemyśl

-6-Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej mieści się w nowym gmachu wybudowanym w 2008 roku na miejscu kamienic zniszczonych podczas II wojny światowej. W muzeum organizowane są wystawy stałe i czasowe oraz sesje naukowe. Jedna z wystaw stałych poświęcona jest historii i kulturze przemyskich żydów. Ludność żydowska była nieodłączoną częścią społeczności grodu nad Sanem. W dużym stopniu brała czynny udział w rozwoju miasta, jego życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Kres istnienia społeczności żydowskiej w Przemyślu nastąpił w czasie w II wojny światowej.

Plac Bema Joselewicza 1, 37-700 Przemysl

-7- Nowa Synagoga Przemyska

Budowę nowej synagogi zainicjował w 1905 roku przemyski działacz żydowski Mojżesz Scheinbach. Prace budowalne rozpoczęto w 1910 dzięki funduszom banków żydowskich oraz Rady Miejskiej, według projektu Stanisława Majerskiego. Podczas II wojny światowej hitlerowscy urządzili w synagodze stajnię dla koni dzięki temu synagoga nie została zburzona. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku synagogę ponownie otworzono i zaczęto odprawiać regularnie nabożeństwa. W późniejszych latach przeznaczono na cele biblioteki. W 2006 roku budynek został zwrócony społeczności żydowskiej. Obecnie właścicielem jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

ul. Słowackiego 15, 37-700 Przemyśl

-8- Cmentarz Żydowski

Cmentarz żydowski w Przemyślu jest jednym z nielicznych w Polsce czynnych cmentarzy żydowskich. Powstał w 1847 roku, a jego powierzchnia wynosi obecnie ponad 5 ha. Pomimo zniszczeń do dziś na terenie cmentarza zachowało się ponad 700 nagrobków. O tragicznych lasach ludności żydowskiej przypominają liczne pomniki i nagrobki ofiar zagłady. W 1986 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Ostatni pogrzeb miał miejsce w 2017 roku.

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl

-9- Budynek przy ulicy Tatarskiej 3, w którym przechowywano Żydów

Był to parterowy dom, z wejściem od podwórza z dwoma pokojami i kuchnią. Stefania Podgórska ( Fusia) wraz z siostrą Heleną chcąc ratować Żydów wynajęły lokum. Budynek posiadał strych, na którym przez kilkanaście miesięcy siostry ukrywały 13 osób narodowości żydowskiej. Ich kryjówka znajdowała się za sztuczną ścianą. Stefania oraz Helena dostarczały Żydom wodę, żywność, prały odzież i wynosiły nieczystości. Dzięki heroizmowi sióstr wszyscy ukrywani przez nie w kamienicy przy ul. Tatarskiej 3, od 1942 roku Żydzi przeżyli.

ul. Tatarska 3, ,37-700 Przemyśl

10 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza