Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły dni 12 i 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Świetlica w tych dniach pracuje dla dzieci, które zostały zgłoszone przez wychowawców.