INFORMACJA

W dniu  18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 16.30

na II piętrze budynku  głównego  szkoły  odbędzie  się

WALNE  ZEBRANIE Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

Porządek zebrania:

1)  otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;

2)  informacja o uchwałach podjętych przez zarząd stowarzyszenia;

     3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe  działalności   

          stowarzyszenia w roku 2017;

4) przedstawienie oceny działalności stowarzyszenia w roku 2017 przez  

    komisję   rewizyjną;

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego        i finansowego z działalności stowarzyszenia     w roku 2017;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komisji rewizyjnej stowarzyszenia;
  4. wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia

     - wybór komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu oraz  komisji  rewizyjnej;

  1. sprawy bieżące.

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów i  przyjaciół szkoły do wstąpienia do stowarzyszenia.  Deklaracje członkowskie można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły  do 18.06.2018.