WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 

Walne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu odbędzie się  19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 na II piętrze budynku  głównego  szkoły  

 Porządek zebrania:
1)  otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
2)  przyjęcie porządku zebrania;
3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
4) przedstawienie oceny działalności stowarzyszenia w roku 2016 przez komisję rewizyjną;
5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności  stowarzyszenia w roku 2016; 
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  finansowego z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia za rok 2016.
8) sprawy bieżące.

Udział Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w pikniku organizacji pozarządowych

pikinik-organizacji-pozarzadowych31 maja nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu brało udział w pikniku organizacji pozarządowych z okazji 25-lecia samorządu lokalnego . Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w tej akcji i na swoim stoisku  proponowali: prezentację szkoły, malowanie twarzy, balonikowe zwierzątka, gry logiczne matematyczne i nie tylko, „Englisch games”, oferowali pomoc  pedagogiczną i psychologiczną.

Poza tym 12 uczniów naszej szkoły maszerowało w korowodzie ulicami Kazimierzowską i Franciszkańską w pięknych strojach z różnych epok.