STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZEMYŚLU w naszej szkole zostało powołane w dniu 1 maja 2014

Zapraszamy wszystkich chętnych do przystąpienia i wspierania działań stowarzyszenia: nr rachunku : 88 8642 1155 2015 1509 5428 0001


Skład Zarządu

Monika Lach – prezes zarządu

Małgorzata Pawłowska – zastępca
Bogusława Hadała – skarbnik
Joanna Łuniewska-Szydło – sekretarz
Maciej Kozłowski – członek zarządu
Aneta Karszyń – członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

Beata Bulanda 
Magdalena Jędrychowska 
Piotr Kozłowski Dokumenty – 2017