W dniu 2 września 2020 roku o godz. 10:00 na sali gimnastycznej w budynku filialnym (ul. Sienkiewicza 3) odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

Szkolenie prowadzili trenerzy z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa w ramach rozpoczętej w zeszłym roku współpracy.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego stowarzyszenia oraz odpowiedź na kilka kluczowych pytań o wspólne cele i misję.

Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze. Pojawiły się ciekawe pomysły. Niektóre niedługo zostaną zrealizowane. Zachęcamy do współpracy oraz śledzenia informacji od stowarzyszenia.