Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemyślu zatrudnia specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Zdzisław Gigoń

Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej. Friedrich Fröbel

Tym mottem kieruję się w swojej pracy wychowawczej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

poniedziałek

8.00 – 14.45

wtorek

8.00 – 14.45

środa

8.00 – 13.00

czwartek

8.00 – 11.45

piątek

8.00 – 12.30

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić albo napisz: gzgt@interia.pl

Rola pedagoga szkolnego

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne i wychowawcze dla dzieci

Do kogo mogę się zwrócić o pomoc?

 1. Na terenie szkoły do: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, każdego pracownika szkoły.
 2. Do instytucji państwowych: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 3. Możesz także dzwonić: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Niebieska linia – 0 800 120 002, Telefon Zaufania: (16) 621 23 36 (od pon. do pt. w godz. 18-20), Rzecznik Praw Dziecka (16) 678-33-82

PSYCHOLOG SZKOLNY:  mgr Karolina Gołąbek

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 10:30-14:00
 • czwartek 10:45 – 14:30
 • piątek 11:00-14:45

Telefon: 510-325-167

Jestem psychologiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu. Psycholog szkolny jest osobą, która podejmuje różnorodne działania na rzecz prawidłowego rozwoju uczniów. Diagnozuję ich potencjalne możliwości oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych, a także trudności w funkcjonowaniu społecznym. Współpracuję z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, rodzicami i różnymi instytucjami, aby pomóc każdemu uczniowi, który wymaga takiej pomocy. Prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne w klasach oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Główną metodą mojej pracy jest jednak rozmowa i obserwacja. Uświadamiam mechanizmy funkcjonowania dziecka w klasie, rodzinie i wśród rówieśników. Pomagam uczniom odnajdywać i wzmacniać ich mocne strony, wspieram w pracy nad wadami. Zajmuję się więc profilaktyką, wychowaniem i wspieraniem możliwości dziecka. W razie konieczności – przeprowadzam interwencje wychowawcze.

Każdy uczeń, który przeżywa trudności emocjonalne, popada w konflikty z rówieśnikami lub dorosłymi, czuje, że w szkole, na podwórku lub w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co go niepokoi i nie pozwala spokojnie żyć, bawić się i uczyć, ma trudności w nauce lub przeżywa duży stres przed klasówkami, sprawdzianami czy odpowiedziami ustnymi może przyjść do mnie po pomoc i wsparcie.

Także rodzice, którzy są zaniepokojeni zachowaniem dziecka w domu lub w środowisku rówieśniczym, chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko czy pomóc mu w nauce, w gabinecie psychologa szkolnego mogą znaleźć wskazówki wychowawcze, porady oraz wsparcie emocjonalne.

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa – wszystko, co jest powiedziane w moim gabinecie, tutaj też zostaje. W atmosferze zaufania i szacunku pomagam odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI:

Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a później przedszkola i szkoły. Zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania trudności szkolnych. Prawie wszystkie dzieci, u których stwierdzono wady wymowy, mają kłopoty w nauce przedmiotów wymagających od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają nie tylko w czytaniu, ale i w piśmie te same błędy, które wykazują w mowie spontanicznej. Uczeń z takimi problemami bardzo często unika odpowiedzi w szkole. Konsekwencją mogą być złe oceny. Rodzice dzieci obserwują u nich nerwowość, kłopoty ze spaniem, małomówność czy też unikanie kontaktów z osobami obcymi. Zdarza się, że dzieci, które są dobrze przygotowane do lekcji wolą się nie wypowiadać, nie zgłaszać do odpowiedzi. Pojawiają się u nich somatyczne objawy lęku przed mówieniem, takie jak: ból głowy czy brzucha. Należy zatem pamiętać, że mowa ma bardzo duże znaczenie w dojrzałości szkolnej i nauce. Dlatego też tak ważne jest wczesne dostrzeganie wad artykulacyjnych i ich korekcja. Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka.

Każde zajęcia logopedyczne dla dzieci w naszej szkole są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz ich możliwości. Prowadzone są w formie zabawy. Dostosowane są do wieku dziecka. Dzięki czemu terapia staje się przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

Skip to content