Janina Stochmal – prezes zarządu


Monika Lach – wiceprezes zarządu
Bogusława Hadała – skarbnik
Joanna Łuniewska-Szydło – sekretarz


Maciej Kozłowski – członek zarządu
Andrzej Makara – członek zarządu