01 września 2020 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

klasagodzinamiejsce spotkania w dniu rozpoczęcia roku szkolnegobudynek
I a9.00sala gimnastycznaI piętro, budynek filialny
II a9.00w sali – I aI piętro, budynek główny
II b9.00w sali – II a i II bI piętro, budynek główny
III a9.10 w świetlicy nr 2parter, budynek główny
III b9.10w sali – III a i III bI piętro, budynek główny
IV a9.30w sali – IV aII piętro, budynek główny
IV b9.20w sali – IV bI piętro, budynek główny
V a9.30w sali – V aII piętro, budynek główny
VI a9.00w sali – VI aII piętro, budynek filialny
VI b9.40w sali – VI bII piętro, budynek główny
VI c9.40w sali – VI cII piętro, budynek główny
VII a9.00w sali – VII aII piętro, budynek filialny
VII b9.10w sali – VII bII piętro, budynek filialny
VIII a9.10w sali – VIII aII piętro, budynek filialny

Wychowawcy klas zobowiązani są do opieki nad uczniami od chwili wejścia do wyjścia z budynku szkoły zachowując procedury bezpieczeństwa .