Rada Rodziców w roku szkolnym 206/2017

Beata Bulanda - przewodnicząca

Piotr Buła - zastępca

Agnieszka Pusz - sekretarz

Anna Połenczak - skarbnik


 

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Bandosz

Natalia Stańco

Rojek Andrzej


 

Członkowie

Anna Jakubas Orłów

Bożena Choma

Dominika Porczak

Lilianna Wojnarowicz

 

Konto Rady Rodziców:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu

ul. Mickiewicza 4

Nr konta : 22 8642 1155 2015 1505 8797 0001

Do góry