K O N S U L T A C J E     I N D Y W I D U A L N E    

D L A     R O D Z I C Ó W 

w  roku  szkolnym  2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię   nauczyciela

Przedmiot

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Kozłowski  Maciej 

 Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii

w godzinach urzędowania

Gabinet Dyrektora

2

Stochmal  Janina

 nauczyciel matematyki

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

3

Burdziak  Barbara

nauczyciel muzyki

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

4

Dembicka Elżbieta

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

5

ks. Dziuk Piotr

nauczyciel religii

wtorek

12.-45-13.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

6

Gierczak Grzegorz

Kierownik Świetlicy,

nauczyciel wychowania fizycznego

środa

11.0-12.30

świetlica

7

Gigoń  Zdzisław

pedagog

środa

12.00-13.00

Gabinet pedagoga/psychologa

8

Goclon  Artur

nauczyciel wychowania fizycznego, korektywa

piątek

8.00-8.45

Pokój nauczycielski budynek filialny

9

Godos  Renata

nauczyciel języka polskiego

środa

11.30-11.45

Pokój nauczycielski budynek główny

10

Gołąbek Karolina

psycholog

środa

14.30-15.00

Gabinet pedagoga/psychologa

11

Karszyń Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

12

Kozłowska  Agata

nauczyciel informatyki, plastyki, techniki

środa

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

13

Kuźma  Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

14

Lach  Monika

nauczyciel bibliotekarz

poniedziałek

13.30-14.30

biblioteka

15

Łossan Karolina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

16

Łuniewska – Szydło  Joanna

nauczyciel języka polskiego

wtorek

7.30-8.00  

Pokój nauczycielski budynek główny

17

Mikrut  Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

środa

12.45-13.30

kl. II b

 

18

Niejedli  Władysława

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

19

Osieczko  Oksana

nauczyciel religii

Konsultacje odbywają się w szkołach,

w których prowadzone są zajęcia

20

Paszkiewicz Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

9.50-10.35

Gabinet logopedyczny

21

Pencak  Irena

nauczyciel języka angielskiego

czwartek

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek główny

22

Pietrusiak  Elżbieta

nauczyciel przyrody, wdż

środa

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

23

Potocka Grażyna

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

24

Smotrycka Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

poniedziałek

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek główny

25

ks. Marcin Wilk

nauczyciel religii

środa

7.30-8.00

Pokój nauczycielski budynek filialny

26

Zawiślak Renata

nauczyciel matematyki

poniedziałek

11.30-11.45

Pokój nauczycielski budynek filialny

27

Zembrzuska  Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

 

28

Demko Joanna

tyflopedagog

po zajęciach z uczennicą

 

Do góry