K O N S U L T A C J E     I N D Y W I D U A L N E    
D L A     R O D Z I C Ó W  w  roku  szkolnym  2017/2018

 

L.p.

Nazwisko i imię   nauczyciela

Przedmiot

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Kozłowski  Maciej 

 Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii

w godzinach urzędowania

Gabinet Dyrektora

 

2

Stochmal  Janina

 nauczyciel matematyki

poniedziałek

13.40-14.25

sekretariat

3

Burdziak  Barbara

nauczyciel muzyki

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

4

Dembicka Elżbieta

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

5

Filip Agata

nauczyciel religii

środa

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek filialny

 

6

Gierczak Aneta

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

 

7

Gierczak Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

czwartek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek główny

8

Gigoń  Zdzisław

pedagog

środa

12.00-13.00

Gabinet pedagoga/psychologa

9

Goclon  Artur

nauczyciel wychowania fizycznego, korektywa

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

10

Godos  Renata

nauczyciel języka polskiego

wtorek

8.00-8.45

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

 

11

Gołąbek Karolina

psycholog

środa

w godz. umówionych                      z rodzicami

Gabinet logopedy

12

Grzegorzak Karolina         

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

13

Hrymak Grzegorz

nauczyciel geografii

środa

14.30-14.45

Pokój nauczycielski budynek filialny

14

Karszyń Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

15

Kozłowska  Agata

Kierownik świetlicy,

plastyki, techniki

czwartek

8.55-9.40

świetlica

16

Kuźma  Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

środa

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

17

Lach  Monika

nauczyciel bibliotekarz

w godzinach pracy

biblioteka

18

Łuniewska – Szydło  Joanna

nauczyciel języka polskiego

piątek

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek główny

19

Mikrut  Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

20

Niejedli  Władysława

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

21

Osieczko  Oksana

nauczyciel religii

Konsultacje odbywają się w szkołach,

w których prowadzone są zajęcia

22

Paszkiewicz Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

piątek

10.45-11.30

Gabinet logopedyczny

23

Pencak  Irena

nauczyciel języka angielskiego

poniedziałek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

24

Pęckowska Edyta

nauczyciel chemii

piątek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

25

Pietrusiak  Elżbieta

nauczyciel przyrody, biologii, wdż

wtorek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

26

Potocka Grażyna

nauczyciel świetlicy

po zajęciach

świetlica

27

Radochońska Anna

nauczyciel informatyki

piątek

12.00-12.45

Pokój nauczycielski budynek główny

28

Ks. Rakoczy Bartosz

nauczyciel religii

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

29

Smotrycka Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

poniedziałek

8.55-9.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

30

Szkarpecka Sabina

Nauczyciel matematyki, informatyki

wtorek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

31

ks. Wilk Marcin

nauczyciel religii

wtorek

8.45-8.55

9.40-9.50

Pokój nauczycielski budynek główny

32

Zapłatyńska Sylwia

nauczyciel historii

piątek

10.35-11.00

Pokój nauczycielski budynek filialny

33

Zembrzuska  Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek główny

 

34

Demko Joanna

tyflopedagog

po zajęciach

 

35

Styranka-Koniuszy Monika

Wczesne wspomaganie rozwoju                  dzieci i młodzieży

 ze spektrum Autyzmu

po zajęciach