W piątek 6a wybrała się na rajd po Przemyślu. W programie  było również zwiedzanie zabytkowego pociągu Linii102, przejazd derezynką oraz pieczenie kiełbasek. W Wagonie Kawiarenki Linii 102 wspólnie bawiliśmy się przy muzyce, zaprezentowaliśmy także przygotowany przez uczniów oraz panią Monikę Lach program artystyczny. Następnie udaliśmy się na kopiec, gdzie bawiliśmy się w podchody. Powrót do szkoły upłynął szybko przy śpiewie i muzyce.