Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Andrzej Rojek

Wiceprzewodniczący – Marta Kędzierska

Sekretarz – Małgorzata Mazur-Magoła

Komisja rewizyjna

Joanna Cyrańska

Anna Grodecka

Marta Grońska


Konto Rady Rodziców:

Pekao S.A. 03 1240 2568 1111 0011 0837 0103