Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Beata Bulanda – przewodnicząca

Małgorzata Borowiec – zastępca

Andrzej Rojek – sekretarz

Ewelina Mazurek – skarbnik

Komisja rewizyjna

Marta Kędzierska

Dominika Porczak

Ewelina Zięba

Członkowie

Marcin Kwiatkowski

Justyna Iwańska

Piotr Kupiszewski

Dorota Halwa

Natalia Fenik

Sylwia Białas

Małgorzata Magoła

Igor Woronin


Konto Rady Rodziców:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, ul. Mickiewicza 4

Nr konta:  22 8642 1155 2015 1505 8797 0001