Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Andrzej Rojek

Wiceprzewodniczący – Marta Kędzierska

Sekretarz – Małgorzata Mazur-Magoła

Komisja rewizyjna

Marta Kędzierska

Dominika Porczak

Ewelina Zięba

Członkowie

Marcin Kwiatkowski

Justyna Iwańska

Piotr Kupiszewski

Dorota Halwa

Natalia Fenik

Sylwia Białas

Małgorzata Magoła

Igor Woronin


Konto Rady Rodziców:

zmiana banku – wkrótce podamy aktulny numer