Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Marta Kędzierska

Wiceprzewodnicząca – Joanna Cyrańska

Sekretarz – Katarzyna Romanów


Konto Rady Rodziców:

Pekao S.A. 03 1240 2568 1111 0011 0837 0103