Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Andrzej Rojek

Wiceprzewodniczący – Marta Kędzierska

Sekretarz – Małgorzata Mazur-Magoła

Komisja rewizyjna

Marta Kędzierska

Dominika Porczak

Ewelina Zięba

Członkowie

Marcin Kwiatkowski

Justyna Iwańska

Piotr Kupiszewski

Dorota Halwa

Natalia Fenik

Sylwia Białas

Małgorzata Magoła

Igor Woronin


Konto Rady Rodziców:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, ul. Mickiewicza 4

Nr konta:  22 8642 1155 2015 1505 8797 0001