Nasza szkoła wzięła udział w projekcie BohaterON. W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w specjalnie przygotowanych zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego. Młodsi wysłuchali historii “Małego” – bohaterskiego harcerza, który przenosił pocztę powstańczą. Starsi oglądali materiał filmowy dotyczący powstania, a następnie na jego podstawie przygotowali krótkie prezentacje dotyczące wybranych zagadnień. Każdy uczeń miał także możliwość przygotowania kartki, laurki bądź napisania listu, który zostanie dostarczony żyjącym jeszcze uczestnikom i bohaterom tych wydarzeń. Dla wszystkich była to okazja do pogłębienia wiedzy na temat trudnych doświadczeń XX wieku, poznania i uczczenia niezwykłych ludzi, świadków historii. W projekcie brały udział dzieci i młodzież z klas: 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, a także dzieci korzystające z opieki świetlicy szkolnej, które pod okiem pani Dembickiej wykonały kartki dla Powstańców.