W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu z inicjatywy kierowniczki świetlicy  pani Agaty KOZŁOWSKIEJ oraz  nauczycielki chemii pani Edyty PĘCKOWSKIEJ  po raz kolejny ruszyła edycja programu edukacyjnego pt.  ,,Być jak Ignacy”, w której biorą udział uczniowie klasy IVa.

Podczas zajęć uczniowie pod nadzorem prowadzącej przeprowadzili proste eksperymenty chemiczne, w których wyjaśniono procesy i zjawiska chemiczne. Uczniowie na zajęciach poznali nowe dla nich terminy chemiczne: kwas, zasada odczyn roztworu. Na początku zajęć prowadząca laboratorium omówiła szczegółowo zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu eksperymentów chemicznych.  Prowadzone zajęcia z chemii spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, ponieważ pani Edyta PĘCKOWSKA prowadzi je w sposób profesjonalny i podchodzi do nich z wielkim zaangażowaniem. Zajęcia są organizowane w ramach zajęć dodatkowych w świetlicy.