Udział Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w pikniku organizacji pozarządowych

pikinik-organizacji-pozarzadowych31 maja nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu brało udział w pikniku organizacji pozarządowych z okazji 25-lecia samorządu lokalnego . Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w tej akcji i na swoim stoisku  proponowali: prezentację szkoły, malowanie twarzy, balonikowe zwierzątka, gry logiczne matematyczne i nie tylko, „Englisch games”, oferowali pomoc  pedagogiczną i psychologiczną.

Poza tym 12 uczniów naszej szkoły maszerowało w korowodzie ulicami Kazimierzowską i Franciszkańską w pięknych strojach z różnych epok.