HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZEMYŚLU

NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 02.09.2019 r.

Termin zakończenia roku szkolnego – 26.06.2020 r.

 

Terminy ferii i dni wolnych:

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12. 2019 r.

- ferie zimowe: 13 - 26.01.2020 r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 09 – 14.04.2020 r.

- ferie letnie: 27.06 – 31.08.2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

04.10.2019, 31.10.2019, 08.11.2019, 21.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020, 30.04.2020, 12.06.2020

 

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty !!!!

 

Święta państwowe:

11.11.2019 r.

01.05.2020 r.

03.05.2020 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej: 15.10.2019 r.

 

Święto Patrona Szkoły: 29.05.2020 r.

 

Wspólnie obchodzone święta:

Wigilia – 17.12.2019 r.

Święto Szkoły/Dzień Zdrowia/Dzień Dziecka: 29.05.2019 r.

 

Rekolekcje wielkopostne: 11 – 12.03.2020 r.

 

Pasowania:

Pasowanie na ucznia: 2.09.2019 r.

Pasowanie na czytelnika: 03.03.2020 r.

 

Imprezy:

zabawa andrzejkowa: 28.11.2019 r.

bal karnawałowy: styczeń 2020 r. kl. I-III

bal karnawałowy: styczeń 2020 r. kl. IV-VIII

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

- wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium

- konkurs świetlicowy „Przyroda i my”: 24.10.2019 r.

- konkursBiblijny” – etap szkolny: 3.12.2019 r.

- Festiwal Bajki: 20.02.2020 r.

- konkurs „Biblijny” – etap archiprezbiteralny: 03.03.2020 r.

- konkurs czytelniczy: 25.10.2019 r., 23.04.2020 r.

- konkurs szachowy: 29.05.2020 r.

 

Szkolne wycieczki:

wrzesień 2019 r.

maj - czerwiec 2020 r.

 

2. SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

rada zatwierdzająca klasyfikację za I półrocze: 08.01.2020 r.

rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną: 17.06.2020 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia tj. 24 i 25.08.2020 r.

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych:

na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

na 1 miesiące przed radą klasyfikacyjną

 

3. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

* Rada końcowa podsumowująca rok szkolny 2019/2020: 26.06.2020 r.

* Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny 2020/2021: 25.08.2020 r.

* Rady szkoleniowe, o określonej tematyce : wg harmonogramu ustalonego we wrześniu

* Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły: wg potrzeb

 

4. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Terminy zebrań z rodzicami i wywiadówek:

 

12.09.2019 r.

14.11.2019 r.

09.01.2020 r.

14.05.2020 r.

Inne terminy wywiadówek: wg potrzeb

 

Terminy dni otwartych:

 

15.02.2020 r.

14.03.2020 r.