Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a później przedszkola i szkoły. Zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania trudności szkolnych. Prawie wszystkie dzieci, u których stwierdzono wady wymowy, mają kłopoty w nauce przedmiotów wymagających od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają nie tylko w czytaniu, ale i w piśmie te same błędy, które wykazują w mowie spontanicznej. Uczeń z takimi problemami bardzo często unika odpowiedzi w szkole. Konsekwencją mogą być złe oceny. Rodzice dzieci obserwują u nich nerwowość, kłopoty ze spaniem, małomówność czy też unikanie kontaktów z osobami obcymi. Zdarza się, że dzieci, które są dobrze przygotowane do lekcji wolą się nie wypowiadać, nie zgłaszać do odpowiedzi.  Pojawiają się u nich somatyczne objawy lęku przed mówieniem, takie jak: ból głowy czy brzucha. Należy zatem pamiętać, że mowa ma bardzo duże znaczenie w dojrzałości szkolnej i nauce. Dlatego też tak ważne jest wczesne dostrzeganie wad artykulacyjnych i ich korekcja.  Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. 

Każde zajęcia logopedyczne dla dzieci w naszej szkole są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz ich możliwości. Prowadzone są w formie zabawy. Dostosowane są do wieku dziecka. Dzięki czemu terapia staje się przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI PROWADZĄ:

Maria Paszkiewicz - wtorek 10:45 - 11:30, 12:45-13:30, 13:30-14:15

Aneta Karszyń - poniedziałek 13:40 - 14:25, czwartek, 12:45 - 13:30