Pracownicy administracji i obsługi

mgr Wojcieszko Barbara - sekretarz szkoły
mgr Kruszyńska Joanna - księgowa
Głowacka Maria - kadrowa, intendent
Choma Celina - obsługa
Łannik Bogusława - obsługa, pomoc kucharza
Nycz Urszula - kucharz
Tymczyszyn Stanisław - woźny
Wanat Maria - obsługa