Bibliotekarz Pani Monika Lach

Nasza biblioteka jako ośrodek informacji i kultury prowadzi różnego rodzaju zajęcia, które odbywają się nie tylko w szkole, ale także poza nią. Pełni funkcję koordynatora edukacji samokształceniowej, rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, poprzez kontakt z książką i kształcenie umiejętności spędzenia wolnego czasu. Uczniowie przygotowując się do lekcji, bardzo chętnie korzystają z czytelni. Po lekcjach w bibliotece dla chętnych i aktywnych uczniów organizowane są zajęcia. Wykonujemy gazetki szkolne, przygotowujemy scenariusze przedstawień prezentowanych w szkole i poza szkołą. Uczniowie współpracujący z biblioteką poszerzają również swoją wiedzę o książce, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, rozwijają różnorodne zdolności (plastyczne, recytatorskie, organizacyjne). Biorąc udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki, przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Biblioteka jest przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Można tu nie tylko poczytać, pożyczyć książkę, ale odpocząć, porozmawiać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i znaleźć podpowiedź jak się rozwijać. Tu można znaleźć przyjaciela – członkowie aktywu razem z bibliotekarzem służą wsparciem.

Co roku w bibliotece odbywa się nabór członków do aktywu bibliotecznego. Członkowie aktywu spotykają się w bibliotece i razem z bibliotekarzem planują pracę biblioteki, pomagają w przygotowaniach imprez bibliotecznych, na co dzień pomagają w wypożyczaniu książek, doradzaniu innym co warto przeczytać, dbają o gazetki ścienne i planują wystawy biblioteczne. Poza tym współpracują z Radiem Fara w zakresie czytelnictwa i biorą udział razem z bibliotekarzem w konkursach bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki.

Biblioteka szkolna zaprasza w budynku filialnym I piętro

poniedziałek 7:30 - 12:30, 13:35 - 15:35

wtorek 7:30 - 15:30

środa 7:30 - 7:55, 9:50 - 14:25

czwartek 7:30 - 7:55, 8:55 - 14:30

piątek 7:25 - 7:55, 8:55 - 12:55

 

 

 

REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO
Biblioteki Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu:

1.OBOWIĄZKI AKTYWU BIBLIOTECZNEGO: aktywu bibliotecznego
- porządkowanie księgozbioru
- odpisywanie i wypożyczanie książek
- dbanie o estetykę biblioteki
- pomoc w przygotowaniu imprez bibliotecznych
- pilnowanie porządku w bibliotece
- upominanie uczniów zalegających ze zwrotem książek
- ogłaszanie konkursów bibliotecznych w poszczególnych klasach
- udział w akademiach szkolnych organizowanych przez bibliotekę
2. Prawa aktywu bibliotecznego:
- przebywanie w bibliotece podczas przerw, przed i po lekcjach
- korzystanie z księgozbioru na specjalnych zasadach

Przy bibliotece działa Klub dyskusyjny nauczycieli.
REGULAMIN KLUBU DYSKUSYJNEGO NAUCZYCIELI Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu:

1. Członkiem Klubu może zostać każdy nauczyciel realizujący staż w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.
2. Gościem może być każdy inny nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.
3. Na spotkania mogą zostać zaproszone - za zgodą członków - inne osoby.
4. Spotkania Klubu odbywać się będą 3 razy w semestrze danego roku szkolnego.
5. Tematem spotkań będą sprawy związane z awansem nauczycieli i pogłębianiem wiedzy.
6. Członkowie Klubu wyłonią spośród siebie przewodniczącego i protokolanta.
7. Członkowie Klubu zobowiązują się do wzajemnej pomocy koleżeńskiej, wspierania się i dzielenia wiedzą.
8. Klub zostaje oficjalnie uznany za otwarty w dniu pierwszego spotkania jego członków.
9. Spotkania Klubu odbywać się będą w bibliotece szkolnej.