PEDAGOG SZKOLNY

mgr Zdzisław Gigoń

Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej.

Friedrich Fröbel

 

Tym mottem kieruję się w swojej pracy wychowawczej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić albo napisz:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rola pedagoga szkolnego

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

• udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

• udziela porad i pomocy uczniom doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

• przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

• rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

• udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne

• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej

• wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich

• prowadzi zajęcia profilaktyczne i wychowawcze dla dzieci

Kontrakt z rodzicami i uczniami dotyczący norm szkolnych

Uczeń ma obowiązek:

1. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

2. Dbać o honor i tradycję Szkoły.

3. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej.

4. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i innym osobom, poprzez społecznie akceptowane formy.

5. Przebywać w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły, a podczas przerw nie opuszczać terenu szkoły.

6. W przypadku nieuczęszczania na lekcje religii przebywać w tym czasie w świetlicy szkolnej.

7. Punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wybranych przez siebie (lub wskazanych przez nauczyciela) zajęciach pozalekcyjnych.

8. Być przygotowanym do każdej lekcji, tzn. posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia, przybory szkolne ustalone przez nauczyciela, strój na zajęcia wychowania fizycznego oraz materiały na plastykę, technikę, a także odrobione zadanie domowe.

9. Nie opuszczać w czasie lekcji klasy, nie opuszczać swojego miejsca bez zgody nauczyciela, nie prowadzić rozmów z innymi uczniami, swoim zachowaniem nie przeszkadzać pozostałym uczniom i nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.

10. Nie spożywać w czasie lekcji posiłków, słodyczy, nie żuć gumy.

11. Przed zakończeniem roku szkolnego oddać w wyznaczonym terminie wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej.

12. Posiadać legitymację szkolną i dbać o jej aktualność.

13. Wystrzegać się szkodliwych nałogów.

14. Bezpiecznie, spokojnie, bez powodowania hałasu poruszać się po budynku szkolnym i terenie przyszkolnym.

15. Nie prowokować i nie brać udziału w bójkach.

16. Ewentualne konflikty z kolegami rozwiązywać w sposób zgodny z normami społecznie akceptowanymi.

17. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia, m. in. nie używać wulgarnych słów, nie pokazywać obraźliwych gestów, przestrzegać zasad nietykalności osobistej, podczas lekcji mieć wyłączony i schowany telefon komórkowy.

18. Dbać o schludny i estetyczny wygląd, tj.:

a) nosić obuwie sportowe,

b) nie nosić ubiorów odsłaniających nagie ramiona, plecy, brzuch, zbyt krótkich spódniczek,

c) nie farbować włosów,

d) nie stosować makijażu,

e) nie malować paznokci,

f) nie nosić biżuterii (dopuszczalne małe kolczyki przy uchu).

g) nosić ubranie określone przez Statut Szkoły

19. Naprawić wyrządzoną szkodę materialną.

20. Nie nosić do szkoły rzeczy wartościowych (biżuterii, drogiej odzieży itp.), ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie lub zniszczenie.

Do kogo mogę się zwrócić o pomoc?

1. Na terenie szkoły do:

- nauczyciela,

- wychowawcy,

- pedagoga,

- każdego pracownika szkoły.

2. Do instytucji państwowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Policja,

- Sąd Rodzinny,

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

3. Możesz także dzwonić:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska linia – 0 800 120 002

- Telefon Zaufania

(16) 621 23 36 (od pon. do pt. w godz. 18-20)

- Rzecznik Praw Dziecka (16) 678-33-82

Myśli o wychowaniu

Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna - Józef Tischner