K O N S U L T A C J E     I N D Y W I D U A L N E     D L A     R O D Z I C Ó W  w  roku  szkolnym  2019/2020

 

L.p.

Nazwisko i imię   nauczyciela

Przedmiot

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Kozłowski  Maciej 

 Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii

w godzinach urzędowania

Gabinet Dyrektora

 

2

Stochmal  Janina

 nauczyciel matematyki

w godzinach urzędowania

sekretariat

 

3

Dembicka Elżbieta

 

w godzinach pracy

świetlica

4

Fijałka Renata

nauczyciel języka polskiego

środa

9.50-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

5

Gierczak Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

czwartek

8.00-8.45

Pokój nauczycielski budynek filialny

6

Gigoń  Zdzisław

pedagog

pon.-pt.

w godzinach pracy

Gabinet pedagoga/psychologa

7

Goclon  Artur

nauczyciel wychowania fizycznego, korektywa

poniedziałek

8.45-9.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

8

Gołąbek Karolina

psycholog tel. 510-325-167

w godz. umówionych z rodzicami

Gabinet pedagoga/psychologa

9

Grzegorzak Karolina         

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

10

Hrymak Grzegorz

nauczyciel geografii

środa

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

 

11

Janiuś Elżbieta

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

12

Karszyń Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek główny

13

Kozłowska  Agata

Kierownik świetlicy,

plastyki, techniki

wg harmonogramu

świetlica

14

Kozłowska Jolanta

nauczyciel plastyki

piątek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

15

Kuźma  Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

16

Lach  Monika

nauczyciel bibliotekarz,

 języka polskiego

w godzinach pracy

biblioteka

17

Łuniewska – Szydło  Joanna

nauczyciel języka polskiego

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

18

ks. Majder Krzysztof

nauczyciel religii

środa

8.50-9.35

Pokój nauczycielski budynek główny

19

Mikrut  Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

20

Niejedli  Władysława

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

21

Osieczko  Oksana

nauczyciel religii

konsultacje odbywają się w szkołach,

w których prowadzone są zajęcia

22

Paszkiewicz Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

12.45-13.30

Gabinet logopedyczny

23

Pelc Agnieszka

nauczyciel biologii

piątek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

24

Pencak  Irena

nauczyciel języka angielskiego

środa

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek …………

25

Pęckowska Edyta

nauczyciel chemii

wtorek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

26

Pietrusiak  Elżbieta

nauczyciel przyrody, biologii, wdż

-----------

----------------

-------------------

 

27

Potocka Grażyna

nauczyciel historii,

nauczyciel świetlicy

środa

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

28

Radochońska Anna

nauczyciel matematyki

wtorek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

29

Smotrycka Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

wtorek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

30

Smuczek Andrzej

nauczyciel muzyki

wtorek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

31

Szkarpecka Sabina

nauczyciel matematyki, informatyki

wtorek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

32

Wanat Marta

edukacja dla bezpieczeństwa

poniedziałek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

33

ks. Wilk Marcin

nauczyciel religii

czwartek

10.35-10.45

12.30-12.45

Pokój nauczycielski

budynek filialny

 budynek główny

 

34

Zembrzuska  Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

czwartek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

35

Wawrzynów Anna

Nauczyciel przyrody, wdż

piątek

13.40-14.25

Pokój nauczycielski budynek filialny

36

Nowak Lucyna

Wczesne wspomaganie rozwoju                  dzieci i młodzieży

 ze spektrum Autyzmu

po zajęciach

37

Styranka-Koniuszy Monika

Wczesne wspomaganie rozwoju                  dzieci i młodzieży

 ze spektrum Autyzmu

po zajęciach

 

38

Paczewska Renata

Zajęcia rewalidacyjne

po zajęciach