Poczet  sztandarowy w  roku  szkolnym  2019  /  2020


Szymon Bulanda
Natalia  Celarek
Kamila  Niemiec

opiekun:  mgr Agata Kozłowska


 

ZAPISY do kl. I