Nasza szkoła powstała przed stu laty jako Miejska Szkoła Ludowa im. Henryka Sienkiewicza mimo, że w zapiskach kronikarskich nie stwierdza się faktu nadania imienia szkole. W gazecie przemyskiej z 1908 r znajdujemy wzmiankę: "Nowy gmach szkolny - sumptem miasta Przemyśla stanął na gruncie udzielonym bezpłatnie przez pana Piskorza przy ulicy Ochronek dzielnicy Podzamcze."

W pierwszych latach istnienia szkoły siedziba jej znajdowała się w budynku dwupiętrowym i istniała jako Szkoła Ludowa z oddzielnymi klasami męskimi i żeńskimi. We wrześniu 1939 po zajęciu miasta przez władze radzieckie szkoła została przekształcona w dziesięciolatkę na prawach niepełnośredniej szkoły im. Feliksa Dzierżyńskiego. W czasie okupacji do szkoły uczęszczało niewielu uczniów, tak niska frekwencja spowodowana była realiami wojennymi. Po wyzwoleniu miasta w 1944 roku w życiu szkoły rozpoczęła się nowa era, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz rodziców uczniów, przystąpiono do reaktywowania szkoły, odnowienia po zniszczeniach wojennych jej budynku i gromadzenia sprzętu szkolnego niezbędnego do nauki. W roku 1947/48 szkoła stała się siedmioklasową szkołą zbiorczą do której zaczęła uczęszcza młodzież z Prałkowiec i Kruhela Wielkiego. W latach 1953/54 szkoła przyjęła gościnnie pod swój dach Szkołę Podstawową Muzyczną i Szkołę Podstawową dla Pracujących. W 1957 roku szkoła otrzymała drugi budynek przystosowany do prowadzenia lekcji. Tak w skrócie kształtowały się losy tej szkoły, która mimo różnych sytuacji była szkołą polskich dzieci, uczyła miłości, głębokiego patriotyzmu dla Ojczyzny, wpajała wiedzę, uczyła miłości do ludzi i szacunku dla ich pracy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza jest szkołą z wieloletnią tradycją nierozłącznie związaną z historią miasta Przemyśla. Wielu jej absolwentów zapisało się chlubnie na kartach historii naszego miasta i regionu przemyskiego.

Uroczystość wręczenia sztandaru wiąże się z nadaniem szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Było to zasługą komitetu rodzicielskiego, który za cel swojej pracy w 1976 roku postanowił ubiegać się u władz oświatowych o przywrócenie szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

sztandar-sp1