Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Beata Bulanda – przewodnicząca

Małgorzata Borowiec – zastępca

Andrzej Rojek – sekretarz

Ewelina Mazurek – skarbnik

 

Komisja rewizyjna

Marta Kędzierska

Dominika Porczak

Ewelina Zięba

 

Członkowie

Marcin Kwiatkowski

Justyna Iwańska

Piotr Kupiszewski

Dorota Halwa

Natalia Fenik

Sylwia Białas

Małgorzata Magoła

Igor Woronin

 

Konto Rady Rodziców:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, ul. Mickiewicza 4

Nr konta:  22 8642 1155 2015 1505 8797 0001