Rok szkolny: 2017/2018

mgr Kozłowski Maciej - Dyrektor Szkoły, historia
mgr Stochmal Janina - Wicedyrektor Szkoły, matematyka
mgr Burdziak Barbara - muzyka
mgr Dembicka Elżbieta - wychowawca świetlicy
mgr Demko Joanna - tyflopedagog
mgr  Filip Agata – fizyka, informatyka, zajęcia techniczne
mgr Gierczak Aneta – wychowawca świetlicy
mgr Gierczak Grzegorz - wychowanie fizyczne
mgr Gigoń Zdzisław - pedagog
mgr Goclon Artur - wychowanie fizyczne
mgr Godos Renata - język polski
mgr Gołąbek Karolina – psycholog
mgr  Grzegorzak  Karolina - edukacja wczesnoszkolna
mgr Hrymak Grzegorz - geografia
mgr Karszyń Aneta - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, logopeda, zajęcia rewalidacyjne
mgr Kozłowska Agata – kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy, plastyka, technika
mgr Kuźma Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna
mgr Lach Monika - biblioteka
mgr Łuniewska-Szydło Joanna - język polski
mgr Mikrut Beata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, informatyka
mgr  Niejedli Władysława – wychowawca świetlicy
mgr Osieczko Oksana - religia
mgr Paszkiewicz Maria - edukacja wczesnoszkolna, logopeda
mgr Pencak Irena - język angielski
mgr Pęckowska Edyta - chemia
mgr  Pietrusiak Elżbieta – przyroda, biologia
mgr Potocka Grażyna – wychowawca świetlicy
mgr  Radochońska Anna – informatyka
ks. mgr Rakoczy Bartosz - religia
mgr Smotrycka Agnieszka – język angielski
mgr Styranka-Koniuszy Monika – zajęcia rewalidacyjne
mgr Szkarpecka Sabina – matematyka, informatyka
ks. mgr Wilk Marcin – religia
mgr Zapłatyńska Sylwia - historia
mgr Zembrzuska Dorota - edukacja wczesnoszkolna