PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

mgr Wojcieszko Barbara - sekretarz szkoły

Głowacka Maria - spec. ds kadr-płac., intendent

mgr Barbara Fedasz - główny księgowy

Choma Celina - obsługa

Łannik Bogusława - kucharz/obsługa

Tomaszewska Krystyna - kucharz

Tymczyszyn Stanisław - woźny

Wanat Maria - obsługa