HARMONOGRAM  PRACY  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR  1
 IM.  HENRYKA  SIENKIEWICZA  W  PRZEMYŚLU
NA  ROK  SZKOLNY  2017 / 2018


   1.  DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

Termin rozpoczęcia roku szkolnego –  04.09.2017 r.
Termin zakończenia roku szkolnego – 22.06.2018 r.

Terminy ferii i dni wolnych:
- zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2017 r.
- ferie zimowe – 29.01 – 11.02.2018 r.
- wiosenna przerwa świąteczna – 29.03 – 03.04.2018 r.
- ferie letnie – 23.06 – 31.08.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
2 listopada 2017, 3 listopada 2017; 2 stycznia 2018, 28 marca 2018, 2 maja 2018; 1 czerwca 2018;                                                                                                                        

Święta państwowe:
11.11.2017  r. 
01.05.2018 r.
03.05.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej:   13.10.2017 r. 

Święto  Patrona Szkoły:   11 maja 2018  r.

Wspólnie obchodzone święta:
Wigilia – 21.12.2017  r.
Święto Szkoły/Dzień Zdrowia/Dzień Dziecka : – 30.05.2018 r. 

Rekolekcje wielkopostne:  05-07.03.2018 r.

Pasowania:
Pasowanie na ucznia – 4.09.2017 r.
Pasowanie na czytelnika – 21.02.2018 r.

Imprezy:
zabawa andrzejkowa – 23.11.2017 r.
bal karnawałowy – styczeń 2018 r.     kl. IV-VI
bal karnawałowy – styczeń 2018 r.     kl. I-III

Konkursy przedmiotowe i inne:
- wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium 
- konkurs świetlicowy „Przyroda i my” - 26.10.2017 r.
- konkurs „Biblijny” – etap szkolny listopad 2017
- Festiwal Bajki -  28.02.2018 r.
- konkurs „Biblijny” – etap archiprezbiteralny marzec 2018 r.
- konkurs matematyczny „Matematyka-moje hobby” - 23.05.2018 r.
- konkurs czytelniczy – 25.10.2017 r., 24.04.2018  r.
- konkurs szachowy -  30.05.2018 r.

Szkolne wycieczki:
wrzesień 2017 r.
maj - czerwiec 2018 r.


   2.  SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:
rada zatwierdzająca klasyfikację za I półrocze – 24.01.2018 r. 
rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną – 14.06.2018 r. 

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2018 r. 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych:
na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania: 
na 1 miesiące przed radą klasyfikacyjną

   3.  POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

*Rada końcowa podsumowująca rok szkolny 2017/2018:  27.06.2018 r.
*Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny 2017/2018:   29.08.2018 r.
*Rady szkoleniowe, o określonej tematyce : wg harmonogramu ustalonego we wrześniu
*Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły:  wg potrzeb

   4.  ZEBRANIA Z RODZICAMI

Terminy zebrań z rodzicami i wywiadówek:

07.09.2018 r.
23.11.2018 r.
25.01.2018 r.
12.04.2018 r.
10.05.2018 r.

Terminy dni otwartych:

17.02.2018 r.
10.03.2018 r.