HARMONOGRAM  PRACY  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR  1
 IM.  HENRYKA  SIENKIEWICZA  W  PRZEMYŚLU

NA  ROK  SZKOLNY  2016 / 2017

 

   1.  DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego –  01.09.2016 r.

Termin zakończenia roku szkolnego – 23.06.2017 r.

 

Terminy ferii i dni wolnych:

- zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2016 r.

- ferie zimowe – 16.01 – 29.01.2017 r.

- wiosenna przerwa świąteczna – 13.04 – 18.04.2017 r., dodatkowy dzień wolny: 12.04.2017

- ferie letnie – 24.06 – 31.08.2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

31 października, 2 listopada; 12 kwietnia, 2 maja; 16 czerwca;                                                                                                                       

 

Święta państwowe:

11.11.2016  r.

01.05.20167 r.

03.05.20167 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej:   13.10.2016 r.

 

Święto  Patrona Szkoły 10 maja 2017  r.

 

Wspólnie obchodzone święta:

Wigilia – 22.12.2016  r.

Święto Szkoły/Dzień Zdrowia/Dzień Dziecka : – 01.06.2017 r.

 

Rekolekcje wielkopostne:  13-15.03.2017 r.

 

Pasowania:

Pasowanie na ucznia – 20.10.2016 r.

Pasowanie na czytelnika 08.02.2014 r.

 

Imprezy:

zabawa andrzejkowa – 24.11.2016 r.

bal karnawałowy – 12.01.2017 r.   kl. IV-VI

bal karnawałowy – 13.01.2017 r.   kl. I-III

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

- wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium

- konkurs świetlicowy „Przyroda i my” - 25.10.2016 r.

- Festiwal Bajki -  16.03.2017r.

- konkurs matematyczny „Matematyka-moje hobby” - 23.05.2017 r.

- konkurs czytelniczy – 5.09.2016 r., 24.10.2016 r., 21.04.2017  r.

- konkurs szachowy -  01.06.2017 r.

 

Szkolne wycieczki:

wrzesień 2016 r.

maj - czerwiec 2017 r.

 

   2.  SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

rada zatwierdzająca klasyfikację za I okres – 11.01.2017 r.

rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną – 14.06.2017 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2017 r.

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych:

na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

na 2 miesiące przed radą klasyfikacyjną

 

   3.  POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

*Rada końcowa podsumowująca rok szkolny 2016/2017:  27.06.2017 r.

*Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny 2017/2018:   29.08.2017 r.

*Rady szkoleniowe, o określonej tematyce : wg harmonogramu ustalonego we wrześniu

*Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły:  wg potrzeb

 

   4.  ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Terminy zebrań z rodzicami i wywiadówek:

 

08.09.2016 r.

20.10.2016 r.

24.11.2016 r.

12.01.2017 r.

16.03.2017 r.

06.04.2017 r.

11.05.2017 r.

 

Terminy dni otwartych:

 

18.02.2017 r.     ZMIANA TERMINU NA 4 marca 2017

18.03.2017 r.

 

Do góry