W ramach tegorocznej akcji „Niepodległa do Hymnu!”, 11 listopada br. w samo południe, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu wzięli udział w uroczystym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” pod pomnikiem Orląt Przemyskich podczas uroczystości związanych z obchodami 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.