LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się pani Joanna Pańczak spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrana kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

Przewodniczący komisji

mgr Maciej Kozłowski dyrektor szkoły