Uczniowie klasy 7 utrwalali wiadomości na temat serca człowieka z wykorzystaniem modelu wydrukowanego na drukarce 3D.