Z okazji XXII Festiwalu Poezji Ogrody Poetów odbył się konkurs plastyczny pod hasłem “Mickiewicz Malowany” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu. Nauczyciele przez cały tydzień pracowali z dziećmi, czytali i interpretowali “Bajki” Mickiewicza, rozmawiali o różnych formach plastycznych. Dzięki współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli dziś mogliśmy podziwiać wspaniałe pracę, a otwarcie wystawy miało miejsce w Galerii Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Pani dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu Renata Nowakowska przywitała zebranych i wręczyła nagrody wyróżnionym uczestnikom konkursu. Całość uświetnił występ Michała Kędzierskiego, Wiktorii i Jagody Cyrańskich. Na otwarcie przybyli również przedstawiciele Rady Rodziców, pani dyrektor Monika Lach oraz pani Jolanta Korab z Przemyskiej Rady Kobiet.Laureaci konkursu:

1 miejsce – Maria Kędzierska z klasy 6b, 2 miejsce – Wiktoria Cyrańska z klasy 5b, 3 miejsce – Aleksandra Żurawska z klasy 5 b. Wyróżnienia: Marek Kędzierski z klasy 4 a i Nicola Siuba z klasy I a. 1 wyróżnienie grupowe dla I grupy świetlicowej, 2 wyróżnienie grupowe dla II grupy świetlicowej.