Komisja Rewizyjna:

Maria Godos -  Przewodnicząca komisji

Magdalena Jędrychowska - członek komisji

Piotr Kozłowski - członek komisji