W ramach obchodów pamięci o ofiarach holocaustu uczniowie z naszej szkoły z klas: VIIb oraz Va uczestniczyli w przemarszu miejskim na miejsce pamięci przy ulicy Kopernika w Przemyślu. Tam brali udział w uroczystościach z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i zaproszonych gości. Następnie przeszli do Archiwum Państwowego, gdzie wysłuchali wykładu oraz uczestniczyli w otwarciu wystawy „Żydowska Szkoła Zawodowa Masada w Darmstadzie”, której autorka Lea Dror Batalion osobiście przedstawiła historię związaną z losami tej placówki. Dzieci tego dnia spotkały się również z gościem z Izraela panem Davidem Ringlerem, który serdecznie się z nimi przywitał i rozmawiał. Rozmowę swoją kontynuowano również dnia następnego podczas dalszej części uroczystości w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie uczniowie naszej szkoły byli ważnymi gośćmi ze względu na aktywny udział związany z wykonaniem prac i przygotowaniem wystawy w tejże placówce. W czasie otwarcie autorzy prac zostali uhonorowani uściskiem dłoni i pamiątkowym zdjęciem. Pan Ringler nie ukrywał wzruszenia, że tylu młodych ludzi tak sumiennie oddało historię ludności Żydowskiej sprzed II wojny światowej z terenów Przemyśla na swoich pracach. Zebrani goście wysłuchali  również bajki „Fusia” powstałej w SP1 i przedstawionej przez naszych uczniów. Całość uświetnił film opowiadający o pracy uczniów naszej szkoły nad projektem  „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w moim mieście” przygotowany przez uczniów Jedynki. Projekt trwał od września do grudnia 2017 roku, brały w nim udział klasy: VII b, V a, oraz część VI a. Uczniami opiekowały się  nauczycielki: Agnieszka Smotrycka, Joanna Łuniewska Szydło oraz Monika Lach przy współpracy pani Agnieszki Mazur. Dzieci brały udział w lekcjach tematycznych o kulturze historii Żydów, obejrzały teatrzyk kamishibai o tym jak „Basia wyjechała do Ameryki”, przygotowały własny teatrzyk o Stefani Podgórskiej, były na wycieczce, zaprosiły gości: przewodnika pana Piotra Michalskiego z pokazem slajdów i opowieścią o historii miasta, panią Alicję Chruścicką z prezentacją multimedialną i opowieścią o ciekawych ludziach i sytuacjach w historii naszego miasta, brały udział w konkursie na plakat o ludności Żydowskiej. Wszystkim tym działaniom towarzyszyły rozmowy i dyskusje, które nie tylko wzbogaciły wiedzę uczniów, ale także kształtowały ich światopogląd i wrażliwość w szczególności na szacunek dla drugiego człowieka, tolerancję oraz fakt, że wszyscy ludzie są równi w oczach Boga.

https://www.youtube.com/watch?v=_N7BCwRHp7s&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528053170903069&id=440125136362540&pnref=story