Uczniowie klas siódmych naszej szkoły: Dominika Dąbek, Hubert Bal i Kacper Jach wzięli udział w Konkursie na Prezentację Multimedialną "Maria Skłodowska-Curie. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla", organizowanym przez Przemyską Bibliotekę Publiczną. Miał on na celu przypomnienie postaci i dokonań polskiej uczonej, doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji z różnych źródeł, z poszanowaniem praw autorskich. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 41 prac z 17 placówek: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu przemyskiego. Młodzież, pod opieką Pani Sabiny Szkarepckiej, przygotowała prezentacje multimedialne w programie Microsoft PowerPoint. Dnia 1 grudnia 2017 r. obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Nasi uczniowie i ich opiekun otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy Dominiki, Huberta i Kacpra.