Klasa 7b uczestniczyła w spotkaniu z panią Alicją Chruścicką, która zaprezentowała dzieje Przemyśla i jego wielkich bohaterów od czasów powstań: styczniowego i listopadowego, po II wojnę światową. Przybliżyła też sytuację mniejszości narodowych w regionie, w tym ludności żydowskiej. Uczniowie wysłuchali wykładu i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.