Wykorzystując piękną złotą jesień uczniowie klasy 4B uczestniczyli w lekcji  wychowania fizycznego  pod tytułem  ,, Lekcja  Atletyki Terenowej" w Parku Miejskim i na Kopcu.
Celami głównymi lekcji było:

1 .Pokonywanie przeszkód terenowych , ćwiczenia hiperwentylacyjne , wykorzystanie ukształtowania terenu, drzew do ćwiczeń

2 .Kształtowanie wytrzymałości, skoczności,  spostrzegawczości w biegach terenowych

3. Możliwości wykorzystania terenu przy uprawianiu ćwiczeń fizycznych, pomiar tętna

4. Udział w grach zespołowych (piłka nożna)


Jak widać lekcje z w-f poza murami szkoły mogą być równie atrakcyjne jak te w szkole, przekonywał uczniów klasy 4B nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Gierczak .