Klasy IV-VII

Wyniki konkursu Albus 2018 

W maju 2018r. szkolny organizator konkursu p. I. Pencak przeprowadziła konkurs ogólnopolski z języka angielskiego dla klas IV-VII. Albus 2018, w którym uczestnicy zmagali się z rozwiązaniem testu przesłanego przez CES w Warszawie. W wyżej wymienionym konkursie dyplomy laureatów 5 miejsca zdobyli Roksana Wójcik i Zofia Pusz z klasy IVb i Patryk Orłów z kl. IVa. Ponadto Dominik Antochów z kl. IVa uzyskał dyplom laureata 6 miejsca, a Maja Muszyńska cieszy się dyplomem wyróżnienia za 11 miejsce w konkursie. Z klas siódmych Jakub Bandosz kl. VIIa otrzymał dyplom laureata 9 miejsca. Również Artur Dobosz z kl. VIIa i Dawid Dobosz z kl. VIIb zdobyli dyplomy wyróżnienia za zajęcie 13 miejsca. 
Składamy szczere gratulacje zwycięzcom i uczestnikom za ich zaangażowanie i zabawę z językiem angielskim i życzymy im kolejnych sukcesów.

 

Z niemieckim w drogę

Uczniowie z klasy VIIb pod opieką pani Anety Karszyń  wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego „Zrozumieć piłkę”w ramach projektu „Z niemieckim w drogę”.  Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu krótkiego filmu, nawiązującego do tematu konkursu, w którym objaśniane są sformułowania typowe dla meczu piłkarskiego. Zapraszamy do obejrzenia filmu pod adresem: https://youtu.be/Gte93fOGA1k

XVII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Tylko jedna Ziemia – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.”

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Tylko jedna Ziemia”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 6 w Przemyślu, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
W konkursie wzięła udział reprezentacja naszej szkoły w składzie : Joanna Marczak, Nikola Wójcik i Mateusz Pawłowski  – wszyscy  z klasy V a . Nasi reprezentanci dzielnie pokonywali kolejne zadania i zdobyli zasłużone  III  miejsce. 
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz pani Elżbiecie Pietrusiak, która przygotowała ich do konkursu.

Dzień Ziemi w naszej szkole

W dniu 25 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. W tym roku Dzień Ziemi poprzedziła akcja pisania listów dla Ziemi zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „ARKA”. Do akcji tej bardzo chętnie przyłączyli się uczniowie naszej szkoły . Prace wykonane przez uczniów oraz program słowno- muzyczny przygotowany przez klasę IVa , uczennice z klasy IV b oraz chór szkolny były podsumowaniem tegorocznej akcji. Podczas apelu oraz w swoich listach uczniowie zachęcali do podejmowania działań proekologicznych na rzecz Ziemi,  ale i nas wszystkich, którzy na niej żyjemy. Uczniowie pracowali i przygotowywali się do apelu pod opieką pani Elżbiety Pietrusiak, pani Barbary Burdziak i pani Anety Gierczak.

XI Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz co jesz?”

W dniu 6 marca  2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu odbył się XI Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz co jesz?”, zorganizowany w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę”. 
Projekt ten, realizowany również w naszej szkole,  ma za zadanie popularyzację wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Przemyśla oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu. 
W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI b : Natalia Celarek, Julia Smotrycka i Jerzy Rybarczyk. Mimo, że nie udało im się stanąć na podium, to i tak wiedza oraz umiejętności, które zdobyli zaprocentują w przyszłości dobrym zdrowiem i samopoczuciem.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczyciela przyrody – pani Elżbiety Pietrusiak

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Śladem ukochanych książek”


21 lutego z okazji Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 14 odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Śladem ukochanych książek”.  Uczniowie zmagali się ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Miło nam poinformować, że w obu kategoriach uczennice z naszej szkoły zajęły trzecie miejsce: Justyna Marynowska z klasy 4 a oraz Martyna Ziemlak z klasy 7b. W konkursie udział brały również: Zuzanna Bazalin, Natalia Stasiaczek i Kinga Wiśniewska z 4a oraz Wanessa Bachman z 7b. Uczennice nie tylko wybrały i opracowały ulubione książki, ale także wykonały plakaty reklamujące powieści. Dziękujemy za sumienną pracę i godne reprezentowanie naszej szkoły. Gratulujemy.

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

W ramach obchodów pamięci o ofiarach holocaustu uczniowie z naszej szkoły z klas: VIIb oraz Va uczestniczyli w przemarszu miejskim na miejsce pamięci przy ulicy Kopernika w Przemyślu. Tam brali udział w uroczystościach z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i zaproszonych gości. Następnie przeszli do Archiwum Państwowego, gdzie wysłuchali wykładu oraz uczestniczyli w otwarciu wystawy „Żydowska Szkoła Zawodowa Masada w Darmstadzie”, której autorka Lea Dror Batalion osobiście przedstawiła historię związaną z losami tej placówki. Dzieci tego dnia spotkały się również z gościem z Izraela panem Davidem Ringlerem, który serdecznie się z nimi przywitał i rozmawiał. Rozmowę swoją kontynuowano również dnia następnego podczas dalszej części uroczystości w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie uczniowie naszej szkoły byli ważnymi gośćmi ze względu na aktywny udział związany z wykonaniem prac i przygotowaniem wystawy w tejże placówce. W czasie otwarcie autorzy prac zostali uhonorowani uściskiem dłoni i pamiątkowym zdjęciem. Pan Ringler nie ukrywał wzruszenia, że tylu młodych ludzi tak sumiennie oddało historię ludności Żydowskiej sprzed II wojny światowej z terenów Przemyśla na swoich pracach. Zebrani goście wysłuchali  również bajki „Fusia” powstałej w SP1 i przedstawionej przez naszych uczniów. Całość uświetnił film opowiadający o pracy uczniów naszej szkoły nad projektem  „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w moim mieście” przygotowany przez uczniów Jedynki. Projekt trwał od września do grudnia 2017 roku, brały w nim udział klasy: VII b, V a, oraz część VI a. Uczniami opiekowały się  nauczycielki: Agnieszka Smotrycka, Joanna Łuniewska Szydło oraz Monika Lach przy współpracy pani Agnieszki Mazur. Dzieci brały udział w lekcjach tematycznych o kulturze historii Żydów, obejrzały teatrzyk kamishibai o tym jak „Basia wyjechała do Ameryki”, przygotowały własny teatrzyk o Stefani Podgórskiej, były na wycieczce, zaprosiły gości: przewodnika pana Piotra Michalskiego z pokazem slajdów i opowieścią o historii miasta, panią Alicję Chruścicką z prezentacją multimedialną i opowieścią o ciekawych ludziach i sytuacjach w historii naszego miasta, brały udział w konkursie na plakat o ludności Żydowskiej. Wszystkim tym działaniom towarzyszyły rozmowy i dyskusje, które nie tylko wzbogaciły wiedzę uczniów, ale także kształtowały ich światopogląd i wrażliwość w szczególności na szacunek dla drugiego człowieka, tolerancję oraz fakt, że wszyscy ludzie są równi w oczach Boga.

https://www.youtube.com/watch?v=_N7BCwRHp7s&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528053170903069&id=440125136362540&pnref=story

Konkurs na Prezentację Multimedialną

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły: Dominika Dąbek, Hubert Bal i Kacper Jach wzięli udział w Konkursie na Prezentację Multimedialną "Maria Skłodowska-Curie. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla", organizowanym przez Przemyską Bibliotekę Publiczną. Miał on na celu przypomnienie postaci i dokonań polskiej uczonej, doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji z różnych źródeł, z poszanowaniem praw autorskich. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 41 prac z 17 placówek: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu przemyskiego. Młodzież, pod opieką Pani Sabiny Szkarepckiej, przygotowała prezentacje multimedialne w programie Microsoft PowerPoint. Dnia 1 grudnia 2017 r. obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Nasi uczniowie i ich opiekun otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy Dominiki, Huberta i Kacpra.

Z wizytą w radiu 

Uczniowie z klasy 7b:  Martyna Ziemlak, Emilka Daniszewska, Hubert Bal i Dominik Kufel przygotowali na zajęciach bibliotecznych bajkę „Potrzeba wynalazku” opowiadającą o powstaniu radia i nagrali ją w formie słuchowiska, które ma uświetnić dobranockę dla dzieci z okazji Światowego Dnia Radia. Audycja została nagrana w Radiu Fara. Dziękujemy za owocną współpracę. Poinformujemy niedługo o dacie i godzinie emisji bajki na antenie radia. 


Kartki świąteczne

Nasza szkoła, uczestniczy w wielu projektach w ramach programu europejskiej współpracy szkół eTwinning. Obecnie pracujemy nad projektem "Christmas cards and traditions across Europe". Uczniowie klas pierwszych i trzecich pod opieką pani Agnieszki Smotryckiej, przygotowywali w ubiegłym tygodniu kartki świąteczne, które zostana wyslane do szkół m.in. Z Rumunii, Włoch, Litwy i Republiki Czeskiej. My również z niecierpliwością czekamy na kartki od naszych szkół partnerskich.