27 maja kolejny rocznik uczniów naszej szkoły miał okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie klas czwartych a także z klas starszych poddali się egzaminowi na Kartę Rowerową. Tym razem w egzaminie uczestniczyła Pani Magda Lubas z Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Przemyślu. Nie wszyscy wykazali się niezbędnym do zdobycia swojego pierwszego „prawa jazdy” poziomem wiedzy i umiejętności. Cóż dla tych, dla których w tym roku poprzeczka była zawieszona zbyt wysoko, szansa otworzy się w następnym roku. Pozostała jak na razie lektura przepisów i szlifowanie umiejętności w bezpiecznych miejscach pod okiem dorosłych.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczestniczący w egzaminie uczniowie naszej szkoły dziękują bardzo sympatycznej i życzliwej zdającym Pani Magdzie – Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Przemyślu za zrozumienie i zaangażowanie w przeprowadzenie egzaminu.