Kadra pedagogiczna

 • mgr Lach Monika – Dyrektor Szkoły, język polski
 • mgr inż. Stochmal Janina – Wicedyrektor Szkoły, matematyka
 • mgr Balandyk Barbara – nauczyciel wspomagający
 • mgr Bąk Agnieszka – język polski
 • mgr Białoch-Tereszak Ewelina – nauczyciel wspomagający
 • mgr Bukład Anna – wychowawca świetlica
 • mgr Czajkowska Barbara – język angielski
 • mgr Dembicka Elżbieta – wychowawca świetlicy
 • mgr Elińska Anna – nauczyciel wspomagający
 • mgr Fijałka Renata –  język polski
 • mgr Gierczak Grzegorz – wychowanie fizyczne
 • mgr Gigoń Zdzisław – pedagog szkolny
 • mgr Goclon Artur – wychowanie fizyczne, korektywa
 • mgr Gołąbek Karolina – psycholog szkolny
 • mgr Grzegorzak Karolina – nauczyciel wspomagający
 • mgr Hrymak Grzegorz – geografia
 • mgr Jagustyn Maciej – biblioteka
 • mgr Jakubiec Beata – informatyka
 • mgr Karszyń Aneta –  język niemiecki, plastyka, muzyka, logopeda
 • mgr Kozłowska Agata – Kierownik świetlicy, technika, doradztwo zawodowe
 • mgr Kozłowski Maciej – historia, wos
 • mgr Kuźma Elżbieta – wychowawca świetlicy
 • mgr Łuniewska-Szydło Joanna – język polski
 • mgr Majder Krzysztof – religia
 • mgr Matuszewska Małgorzta – nauczyciel wspomagający
 • mgr Mikrut Beata – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Niejedli Władysława – wychowawca świetlicy
 • mgr Osieczko Oksana – religia
 • mgr Paszkiewicz Maria – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • mgr inż. Pęckowska Edyta – chemia, fizyka
 • mgr Pietrusiak Elżbieta – przyroda, biologia, wdż
 • mgr Prajzner Katarzyna – wychowawca świetlicy
 • mgr Radochońska Anna – matematyka
 • mgr Smotrycka Agnieszka – język angielski
 • mgr Smuczek Andrzej – wychowawca świetlicy
 • ks. dr Stefański Piotr – religia
 • mgr Szkarpecka Sabina – matematyka, informatyka
 • mgr Wanat Marta – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Wolańska Diana – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ząbecka-Buś Justyna – nauczyciel wspomagający
 • mgr Zembrzuska Dorota – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ziąber Katarzyna – surdopedagog
 • mgr Zięba Ewelina – nauczyciel wspomagający
 • mgr Nowak Lucyna – zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Styranka-Koniuszy Monika – zajęcia rewalidacyjne

Pracownicy administracji i obsługi

 • mgr Wojcieszko Barbara – sekretarz szkoły
 • mgr Adamczyk-Blicharska Katarzyna – główny księgowy
 • mgr Jastrzębska-Katra Barbara – starszy specjalista ds. kadr i płac
 • Łannik Bogusława – pomoc kucharza
 • Małek Agnieszka – obsługa
 • Nycz Urszula – kucharz
 • Tymczyszyn Stanisław – woźny
 • Skawińska Magdalena – pomoc nauczyciela, administracja
 • Wanat Maria – obsługa
 • Wojtaś Anna pomoc nauczyciela, intendent
 • Wołoszyn Aneta – obsługa

Skip to content