Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu

Główny Księgowy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana

Pani Joanna Pańczak zamieszkała w Przemyślu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Joanna Pańczak spełnia wszystkie wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną ocenę w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Przewodniczący Komisji

mgr Maciej Kozłowski

Dyrektor Szkoły