29 stycznia uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać życie i twórczość Reni Spiegel w oparciu o zaprezentowane przez uczniów fragmenty pamiętników. Renia mieszkała wraz z siostrą przez pewien czas w Przemyślu. Była tu przed wojną, a także do 1942 roku, kiedy została zamordowana przez Niemców. Dziś czytając jej dzienniki nie tylko wzruszamy się jej losami, ale także poznajemy codzienność Przemyśla lat wojny i okupacji. Drugą część przedstawienia stanowił dialog "Dwóch świec" zamieszczony w "Małym Przeglądzie" prowadzonym przez Janusza Korczaka. Jest to opowieść o życiu codziennym oraz dniach świątecznych dzieci żydowskich przed wojną.