Z I M O W I S K O

w naszej szkole

 

dla uczniów kl. I – VIII

w czasie ferii zimowych

11 - 15 lutego 2019 r.

w godz. 8.00 – 14.00

tylko I turnus (pierwszy tydzień ferii)

W ramach programu przewiduje się następujące zajęcia:

 

ءzajęcia rekreacyjne na lodowisku

ءzabawy na świeżym powietrzu

ءgry, turnieje i zabawy na sali gimnastycznej

ءpraca i zabawa z komputerem

ءzajęcia świetlicowe: muzyczne, szachy, scrabble i inne

ءzajęcia plastyczne

ءwarsztaty w pracowni „Zapiecek”

ءwyjście do kina

ءi inne

 

Odpłatność : 60,00 zł. od ucznia

 

Wszystkim uczestnikom zimowiska zapewniamy śniadanie i obiad jednodaniowy.

 

Z g ł o s z e n i e u c z e s t n i c t w a

 

O przyjęciu dziecka na zimowisko będzie decydować kolejność złożenia wychowawcom klas lub wychowawcom świetlicy

kart kwalifikacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 r.

(karty kwalifikacyjne należy pobrać u wychowawcy)

 

Dzieci należy przyprowadzać od godz. 7.50 do 8.10 , a dobierać od godz. 13.50 do 14.10

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


baner vulcan 1

baner vulcan 2

APLIKACJA DZIENNICZEK+

 DZIENNICZEK+ to aplikacja mobilna, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon/tablet z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+ dowiedz się więcej..

UONET

 

ZAPISY do kl. I

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

sienkiewicz re