Uczniowie klas 1 - 3 w czwartek obchodzili razem z wychowawcami i bibliotekarką Dzień Czytelnika. Z tej okazji przygotowane zostały przez uczniów w klasach wystawki ich ulubionych książek. Dzieci dzieliły się z kolegami i koleżankami refleksjami i opowiadały sobie treść bajek.